Gervėčių Švč. Trejybės parapija

Parapijos istorija

Apie 30 kilometrų nuo sienos nutolęs Gervėčių miestelis yra lietuviško etninio regiono centras, jungiantis apie 15 Baltarusijos teritorijoje išlikusių lietuviškų kaimų. Švenčiausios trejybės bažnyčia - pagrindinis kaimo simbolis. Tai yra didžiausia katalikų bažnyčia Baltarusijos teritorijoje. Bažnyčios bokštų aukštis siekia 62 metrus.

Bažnyčia neogotikinio stiliaus, vienabokštė, lotyniško kryžiaus plano, bazilikinio tūrio, trijų navų su transeptu. Didžiosios navos ir transepto sandūroje – bokštelis. Pagrindiniame fasade akcentuotas perspektyvinis portalas su vimperga. Virš jo kyla laiptuotais kontraforsais ir arkbutanais paremtas keturių tarpsnių bokštas.  Bokštą puošia įspūdinga rozetė, smailiaarkių langų nišos, užbaigia smailus šalmas.

Šoninius fasadus skaido laiptuoti kontraforsai pereinantys į arkbutanus ir pinaklius. Tarp jų įsiterpę siauri, biforiniai langai su masverkais. Iki centrinės navos iškilę tranceptai dekoruoti piliastrais, kampiniais laiptuotais kontraforsais, arkbutanais, pinakliais.  Bažnyčia raudonų plytų mūro su gelsvai tinkuotomis dalimis, dar labiau sustiprinančiomis kilimo į viršų įspūdį. Bažnyčios interjerą puošia autentiški  neogotikiniai altoriai.