LIETUVIŲ SIELOVADA BALTARUSIJOJE » LIDA (ЛИДА)

Lidoja (FAROS BAŽNYČIOJE) pamaldos lietuvių kalba vyksta pirmaisiais mėnesio sekmadieniais

Lietuvių bendruomenės sielovadininkas kun. Jan Gevecki (Ivje)


 


Lydos lietuvių susivienijimas „Rūta“
Pirmininkė Marija Stakutis-Mitiukevič
Adresas ul. Komunističeskaja 43–18, 231300 Lyda, Belarus
Telefono numeris (+375) 1561 44574


Lydos kapela
Vadovas Viktoras Chlebovičius
Adresas ul. Adama Mickevica 22a, Lyda,  Grodenskaja obl.., BELARUS
Telefono numeriai +375156144574; +375296597318