LIETUVIŲ SIELOVADA BALTARUSIJOJE » MINSKAS (МИНСК)

Šv. Roko (Zolotaja Gorka) bažnyčioje pamaldos lietuvių kalba vyksta pirmaisiais mėnesio sekmadieniais .

Lietuvių sielovadininkas kun. Mykolas Petras Bubien, +375336872113Minsko lietuvių susivienijimas "Vytis"
Pirmininkas Alfredas Keršys
Telefono numeris (+375) 291 405002
E. pašto adresas alfridas@inbox.ru


„Minsko kapela“
Vadovė Emilija Pronckutė
Telefono numeriai +375172848087; +375172817585