LIETUVIŲ SIELOVADA BALTARUSIJOJE » PELESA (ПЕЛЯСА)

PELESOS ŠV. LINO LIETUVIŲ PARAPIJA

Pelesos bažnyčioje pamaldos lietuvių kalba vyksta sekmadieniais 15.00 v.Pelesos lietuvių visuomeninis susivienijimas „Gimtinė“
Pirmininkas Ivan Matiulevič
Adresas Pelesa, Vorovskij r., Grodenskaja obl., Belarus
Telefono numeris (+375) 1594 75490


Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba

Mokyklos direktorius   Jonas Matiulevičius
Кodas: 590137325
231399, Pelesos kaimas, Varanavo rajonas, Gardino sritis, Baltarusijos Respublika
Теl/faksas +375159475324
+375159475549 - Mokyklos direktorius 
+375159475315 - Mokyklos direktoriaus pavaduotoja 
el. paštas: plvmokykla@mail.ru

http://www.pelesosmokykla.lt/lt/3


Folkloro grupė „Linelis“

Vadovas Petras  Rimkus
Adresas pos. Pelesa., Voronav r., Grodenskaja obl.., BELARUS
Telefono numeriai +375159475549; +37061517922; +37068819072


Rodūnios lietuvių visuomeninis susivienijimas „Gintaras“
Pirmininkė Valentina Drobyševskaja
Adresas per. Sovietkij 1–14, Rodun, Vorovskij r., Grodenskaja obl., BELARUS
Telefono numeris (+375) 1594 23653