SAKRAMENTAI » Santuoka

SANTUOKA

Mūsų parapijoje


 


Sužadėtiniai (abudu) norintys sudaryti bažnytinę santuoką Kalesninkų bažnyčioje, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos užsiregistruoja santuokai. Yra privalomas pasirengimas Santuokos sakramentui. Pasirengimo kursus sužadėtiniai išklauso arba mūsų parapijoje arba yra siunčiami į Šeimos cntrą.


Užsiregistruoti santuokai reikia pateikti dokumentus:

 

 

-asmens dokumentus
-Krikšto liudijimą (jeigu krikštyti ne mūsų parapijoje)
-Laisvą stovio liudijimą (jeigu ne mūsų parapijiečiai)
-Leidimą tuoktis už parapijos ribų (jeigu ne mūsų parapijiečiai) 


Platesnę informaciją suteiks kunigas

plačiau
LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo

LVK Instrukcija dėl pasirengimo Santuokos sakramentui programos įgyvendinimo

2006 03 29


 

plačiau